Vệ sinh an toàn thực phẩm - Công Bố Sản Phẩm

Hệ Thống 98 Văn Phòng Tư Vấn Luật A2Z Toàn Quốc

Đt: 0335 494 999 / Email: tuvanluata2z@gmail.com  

10.000 luật sư và cộng sự .   Sáng 8-12h chiều 1h30-5h30 (t2-t7)

TƯ VẤN LUẬT A2Z ĐÃ CÓ MẶT TRÊN 63 TỈNH
 

TƯ VẤN LUẬT

hotline 033.5494.999
Xin giấy phép công bố sản phẩm tại Hà Nội

Xin giấy phép công bố sản phẩm tại Hà Nội

Xin giấy phép công bố sản phẩm tại Hà Nội là đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền.

Xem thêm
Công bố lưu hành thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh

Công bố lưu hành thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh

Công bố lưu hành thực phẩm TP Hồ Chí Minh là đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền.

Xem thêm
Giấy phép công bố sản phẩm tại Đà Nẵng

Giấy phép công bố sản phẩm tại Đà Nẵng

Giấy phép công bố sản phẩm tại Đà Nẵng là đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền.

Xem thêm
Dịch vụ công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Dịch vụ công bố sản phẩm tại Hải Phòng

Dịch vụ công bố sản phẩm tại Hải Phòng là đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền.

Xem thêm
Công bố lưu hành thực phẩm tại Bình Dương

Công bố lưu hành thực phẩm tại Bình Dương

Công bố lưu hành thực phẩm Bình Dương là đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền.

Xem thêm
Xin giấy phép công bố sản phẩm tại Cần Thơ

Xin giấy phép công bố sản phẩm tại Cần Thơ

Xin giấy phép công bố sản phẩm tại Cần Thơ là đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền.

Xem thêm
Giấy phép công bố sản phẩm tại Đồng Nai

Giấy phép công bố sản phẩm tại Đồng Nai

Giấy phép công bố sản phẩm tại Đồng Nai là đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền.

Xem thêm
Dịch vụ công bố sản phẩm tại Nha Trang

Dịch vụ công bố sản phẩm tại Nha Trang

Dịch vụ công bố sản phẩm tại Nha Trang là đối với một số sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này phải thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đó với cơ quan co thẩm quyền.

Xem thêm

PagesĐối tác

Hệ thống dịch vụ công toàn quốc đã có ở 63 tỉnh thành và Quốc Tế