THƯƠNG HIỆU
DỊCH THUẬT UY TÍN 2016
(Xếp hạng của Trust Brand)
TOP 5 CÔNG TY
DỊCH THUẬT VIỆT NAM
(Xếp hạng của GTA Global)
GIAO NHẬN TÀI LIỆU
MIỄN PHÍ
(Có mặt mọi nơi bạn cần)
HOÀN TIỀN 100%
NẾU DỊCH SAI 10%
(Cam kết chất lượng)

Ngôn ngữ Châu Á

Ngôn ngữ

Tiêu chuẩn

(Soát lỗi Cơ bản) VNĐ/ 1 trang
PHỔ BIẾN NHẤT

Chuyên ngành

(Chuyên Gia Soát Lỗi) VNĐ/ 1 trang
CHẤT LƯỢNG NHẤT

Tiếng Anh 
Tiếng Việt
60.000 49.000
15%
80.000 60.000
15%
Tiếng Việt 
Tiếng Anh
65.000 55.000
15%
85.000 65.000
15%
Tiếng Trung 
Tiếng Việt
70.000 63.000
10%
80.000 72.000
10%
Tiếng Việt 
Tiếng Trung
75.000 68.000
10%
80.000 77.000
10%
Tiếng Nhật 
Tiếng Việt
95.000 85.000
10%
105.000 95.000
10%
Tiếng Việt 
Tiếng Nhật
105.000 95.000
10%
115.000 104.000
10%
Tiếng Hàn 
Tiếng Việt
95.000 85.000
10%
121.000 100.000
10%
Tiếng Việt 
Tiếng Hàn
105.000 95.000
10%
132.000 110.000
10%

Ngôn ngữ Châu Âu

Ngôn ngữ

Tiêu chuẩn

(Soát lỗi Cơ bản) VNĐ/ 1 trang
PHỔ BIẾN NHẤT

Chuyên ngành

(Chuyên Gia Soát Lỗi) VNĐ/ 1 trang
CHẤT LƯỢNG NHẤT

Tiếng Việt
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga
85.000 76.000
10%
90.000 82.000
10%
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nga 
Tiếng Việt
77.000 69.000
10%
88.000 79.000
10%
Tiếng Việt 
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
190.000 171.000
10%
240.000 216.000
10%
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Việt
180.000 162.000
10%
220.000 198.000
10%
Tiếng Việt 
Tiếng Hà Lan
Tiếng Ba Lan
Tiếng Séc
Tiếng Thuỵ Điển
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Nauy
Tiếng Ukraina
Tiếng La Tinh
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
220.000 198.000
10%
350.000 315.000
10%
Tiếng Hà Lan
Tiếng Ba Lan
Tiếng Séc
Tiếng Thuỵ Điển
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Nauy
Tiếng Ukraina
Tiếng La Tinh
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Việt
210.000 189.000
10%
320.000 288.000
10%
Tiếng Việt 
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Đảo Ship
Tiếng Rumani
Tiếng Bungari
Tiếng Croatia
Tiếng Estonia
Tiếng Bosnia
Tiếng Thuỵ Điển
Tiếng Serbia
Tiếng Hungari
Tiếng Latvia
Tiếng Moldova
Tiếng Turmenia
290.000 260.000
10%
350.000 315.000
10%
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Đảo Ship
Tiếng Rumani
Tiếng Bungari
Tiếng Croatia
Tiếng Estonia
Tiếng Bosnia
Tiếng Thuỵ Điển
Tiếng Serbia
Tiếng Hungari
Tiếng Latvia
Tiếng Moldova
Tiếng Turmenia 
Tiếng Việt
280.000 250.000
10%
350.000 315.000
10%

Đối tác

Hệ thống tư vấn dịch vụ công A2Z đã có ở 63 tỉnh thành