Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

TƯ VẤN LUẬT

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Hà Nội

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Hà Nội

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Hà Nội là một thủ tục quan trọng mad doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phải thực hiện khi muốn nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xem thêm
Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Đà Nẵng

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Đà Nẵng

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Đà Nẵng là loại giấy phép được cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu những trang thiết bị y tế thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu.

Xem thêm
Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Hải Phòng

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Hải Phòng

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Hải Phòng phải xin cấp phép nhập khẩu nhưng vẫn phải bảo đảm hồ sơ để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Bình Dương

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Bình Dương

Theo quy định của pháp luật hiện nay để thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế, doanh nghiệp nhập khẩu cần xin cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Bình Dương

Xem thêm
Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Đồng Nai

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Đồng Nai

Tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu trang thiết bị y tế được quy định tại Phụ lục số I Thông tư 30/2015/TT- BYT phải xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Sau khi có Giấy phép việc quản lý, tra cứu Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế tại Đồng Nai của cơ quan quản lý sẽ được thực hiện chính xác, thuận tiện hơn.

Xem thêm
Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Nha Trang

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Nha Trang

Tổ chức, cá nhân thực hiện việc nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Nha Trang phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về nhập khẩu và phải chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng của trang thiết bị y tế mà mình nhập khẩu.

Xem thêm
Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Cần Thơ

Dịch vụ xin giấy phép y tế tại Cần Thơ

Thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế khá phức tạp, vì thường hay liên quan đến phân loại thiết bị, đăng ký lưu hành và giấy phép nhập khẩu. 

Xem thêm
thủ tục hải quan nhập khẩu thiết bị y tế tại quận Phú Nhuận

thủ tục hải quan nhập khẩu thiết bị y tế tại quận Phú Nhuận

Thủ tục hải quan nhập khẩu thiết bị y tế tại quận Phú Nhuận là một thủ tục quan trọng mad doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phải thực hiện khi muốn nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xem thêm

PagesĐối tác

Hệ thống dịch vụ công toàn quốc đã có ở 63 tỉnh thành và Quốc Tế